Filkonverterer

Vektomregner

...
...

Metrisk

Tonn
0,01
Kilonewton
0,11
Kg
11
Hektogram
110
Gram
11000
Karat
55000
Centigram
1100000
Milligram
11000000
Mikrogram
11000000000
Nanogram
1,1×1013
Atomic Mass Unit
6,62×1027

kinesisk

Tael
26464,3
Ku Ping
26797,96

Avoirdupois (U.S.)

Long Ton
9,84×10-4
Kort Ton
1,1×10-3
Lang hundrevekt
0,02
Kort hundrevekt
0,02
Stein
0,16
Pund
2,2
Unse
35,27
Dram
564,38
Korn
15432,35

Japansk

Koku
5,54
Kann
266,64
Kinn
1666,5
Monnme
266640,2

Troy

Pund
2,68
Unse
32,15
Pennyweight
642,95
Karat
4877,56
Korn
15432,36
Midd
308616,4
Doite
7406796

Gammel svensk

Skeppspund
0,01
Lispund
0,12
SkåLpund
2,35
merke
4,71
Uns
35,84
Lod
75,18
Velg PDF-fil ...
©2021 Free-Converter.com
Installer Chrome Converter Chrome Extension?
Koble til nettverket for å fortsette konverteringen
  • 1
  • Registrere