Filkonverterer

Lengdeomformer

From
To

Metrisk

Kilometer
1
Måler
1000
Desimeter
10000
Centimeter
100000
Millimeter
1000000
Mikrometer
1000000000
Nanometer
1012
Angstrøm
1013

Britisk / Amerikansk

Liga
0,21
Mil
0,62
Furlong
4,97
Kjede
49,71
stang
198,84
Verft
1093,61
Fot
3280,84
Link
4970,97
Hånd
9842,52
Tommer
39370,08
Linje
393700,79
Mil
39370078,74
Thou
39370078,74

Nautisk

Sea Mile
0,54
Fettom
546,81

Astronomisk

Parsec
3,24×10-14
Lysår
1,06×10-13
Astronomisk enhet
6,68×10-9
Lys minutt
5,56×10-8
Lett andre
3,34×10-6
Velg PDF-fil ...
©2021 Free-Converter.com
Installer Chrome Converter Chrome Extension?
Koble til nettverket for å fortsette konverteringen
  • 1
  • Registrere